oktober 2009

the center of the earth

han tygger så hardtat en bit av tannen løsner.han svelger bitenog later som ingenting:det er ingen som skal få vite hva han tenker

the flower shop

lugg meg, hold megfortell meg og se meghørmeg, ignorer megsmak meg og hat megfyll meg opp slik at jeg kan tappes igjen

hva skal man si? dette er ikke en oppskrift

noen ganger må man ta på ting som lukter vondtog det kan komme tilå havne tannkrem på gulvetman drømte kanskjeen annen type drømda skal du stenge vindueneda skal du slukke lysetog da skal du pusteu...

a pervert and a priest was swimming in the east

hits