september 2009

Menn jeg ikke kjenner

you go on ahead for awhile

Jeg tegner menn jeg ikke kjenner og fremkaller film med mye rart på. Neste helg skal jeg langt bort herfra.

ikke tro på dette

så seg så ofte i speilet den gangendet stod på gulvetmen skulle egentlig henge på veggenkunne ikke forståat det var menneskersom tenkte når hun ikke gjorde detville sitte på flyet eller i bussensku...

kassiopeia

i natt gikkhun ut for å se påstjernerkunnekjenne pusten fremfor segog bikkethodet så langt bakover at hun faltfant kassiopeiamen alle de andrestjernenevar så langt unnatok lang tid å komme seg opp ...

plutselig ble til plutserlig

hun satte r'ene der de ikke skulle væreplutselig ble til plutserligville så gjerne at noen skulle ta henne medborthan pusset tenner uten å tenkeslik at skummetble for myeog satte seg i halsenmå...

do not trust that dog

rundt deg er allemen du åpner bare et øyeog der ser du sort-hvittmåkene og havethilser degslik at du glemmerkuene og jordeneslår ihjel to mygg på et minutthadde kanskje håpethadde kanskje troddat d...
hits