juni 2013

femhundre og femti kilometer

jeg savner deg hele tiden. skjønner ikke hvordan jeg/vi skal få det til å funke. jeg gruer meg så mye
hits