mai 2010

juksepave

jeg savnerå dra fingrenegjennom det håretog det tar tidå brettetusen papirtranerså ikke hoppenda

ikke noe hva som helst

hei...og gud, for en herlig følelsenår de grønne øyneneløfter blikketog gir meg hele verdenmed munn somhundre veldigehjerter på ryggenvet dudet?jeg ser deg og de røde kinnene dine

litt slitsom kjærlighet fra månen

hvis det er noesom kan kallesmoderne tankerhar du deog jegliker ikkeat du er lykkeliguten meg

hvor er jeg når jeg er her

da hele håndenble full av strekervar alt selvfølgeligselvpåførtkan ikke åpne en lampesa dudette er bare midlertidlig med saltvi skal leve igjen

slutt å være en mus

du må begynneå skinneigjenjeg gnir og gnirmen denneflaskenvirker tomnei, du er ikke gråmen minst svartbli ferdigsnart

å forstå veggene våre

denne konstante hodepinenmed uthevetskrift og volumkan du trokan du siunnskyld
hits