februar 2010

en slags rituell dans på en måte

kan du ikke kjenne.. vi er oppbrukt?at ansiktene vårehar møtt mørketfemtusen, femhundre og femti dager?bevegelseneer ikkelenger smidigesett deg ned nåendeligi denne himmelske skogen

en merknad

hun stengte alle kjøleskapog knirketpå stoleneogså var det dette brødet, danår han snakket på tunfiskskjønte hun ingenverdens tingog hvis noen savner meg eller jul, check this out
hits